Team Imsag

André Stettler
Geschäftsführer
andre.stettler [at] imsag.com (E-mail)
+41 (0)44 732 20 85
Roland Frei
Stv. Geschäftsführer, Bereichsleiter Konventioneller Druck
roland.frei [at] imsag.com (E-mail)
+41 (0)44 732 20 84
Jael Feiner
Jaël Feiner
Bereichsleiterin Administration, Dispatching Digital
jael.feiner [at] imsag.com (E-mail)
+41 (0)44 732 20 81
Stefanie Leuenberger
Dispatching & Ersatzteile Coding
stefanie.leuenberger [at] imsag.com (E-mail)
+41(0) 44 732 20 83
Concetta Garolfalo
Concetta Garofalo
Telefonistin/Administration
concetta.garofalo [at] imsag.com (E-mail)
+41 (0)44 732 22 73
Noemi Haller
Dispatching Offset, Packaging, Labels, Fotolabor
+41 (0)44 732 22 78
Roger Brunner
Roger Brunner
Ersatzteile Logistik
roger.brunner [at] imsag.com (E-mail)
+41 (0)44 732 22 71
Rudolf Schmid
Ersatzteile Offset, Labels, Packaging, Fotolabor
rudolf.schmid [at] imsag.com (E-mail)
+41 (0)44 732 22 75
Selina Schmid
Ersatzteile Digital
selina.schmid [at] imsag.com (E-mail)
+41 (0)44 732 22 64
Roland Frei
Stv. Geschäftsführer, Bereichsleiter Konventioneller Druck
roland.frei [at] imsag.com (E-mail)
+41 (0)44 732 20 84
Rudolf Schmid
Ersatzteile Offset, Labels, Packaging, Fotolabor
rudolf.schmid [at] imsag.com (E-mail)
+41 (0)44 732 22 75
Hansruedi Bertschi
Hansruedi Bertschi
Servicetechniker
hansruedi.bertschi [at] imsag.com (E-mail)
+41 (0)44 723 22 78
Denis Braun
Denis Braun
Servicetechniker
denis.braun [at] imsag.com (E-mail)
+41 (0)44 732 22 78
Robert Brenn
Servicetechniker
robert.brenn [at] imsag.com (E-mail)
+41 (0)44 732 22 78
Matthias Meier
Druckinstruktor Ugra Certified Expert
matthias.meier [at] imsag.com (E-mail)
+41 (0)44 732 22 78
Leopold Piesch
Servicetechniker
leopold.piesch [at] imsag.com (E-mail)
+41 (0)44 732 22 78
Markus Pulfer
Markus Pulfer
Servicetechniker
markus.pulfer [at] imsag.com (E-mail)
+41 (44) 732 22 78
Peter Walser
Peter Walser
Servicetechniker
peter.walser [at] imsag.com (E-mail)
+41 (0)44 732 22 78
Tobias Widmer
Servicetechniker
tobias.widmer [at] imsag.com (E-mail)
+41 (0)44 732 22 78
Noemi Haller
Dispatching Offset, Packaging, Labels, Fotolabor
+41 (0)44 732 22 78
Jael Feiner
Jaël Feiner
Bereichsleiterin Administration, Dispatching Digital
jael.feiner [at] imsag.com (E-mail)
+41 (0)44 732 20 81
Markus Binder
Serviceleiter HP Indigo /3D
markus.binder [at] imsag.com (E-mail)
+41 (0)44 732 20 81
Vladislav Altman
Servicetechniker
vladislav.altman [at] imsag.com (E-mail)
+41 (0)44 732 20 81
Michael Benda
Servicetechniker
michael.benda [at] imsag.com (E-mail)
+41 (0)44 732 20 81
Roland Bolli
Servicetechniker
roland.bolli [at] imsag.com (E-mail)
+41 (0)44 732 20 81
Gerald Kosel
Servicetechniker
gerald.kosel [at] imsag.com (E-mail)
+41 (0)44 732 20 81
Marek Lipovicz
Marek Lipowicz
Servicetechniker
marek.lipowicz [at] imsag.com (E-mail)
+41 (0)44 732 20 81
Stefan Prem
Servicetechniker
stefan.prem [at] imsag.com (E-mail)
+41 (0)44 732 20 81
Kipp Stanger
Servicetechniker
kipp.stanger [at] imsag.com (E-mail)
+41 (0)44 732 20 81
Thomas Stanger
Servicetechniker
thomas.stanger [at] imsag.com (E-mail)
+41 (0)44 732 20 81
Markus Stein
Servicetechniker
markus.stein [at] imsag.com (E-mail)
+41 (0)44 732 20 81
Goran Tihomirovic
Goran Tihomirovic
Servicetechniker
goran.tihomirovic [at] imsag.com (E-mail)
+41 (0)44 732 20 81
Kurt Traxler
Servicetechniker
kurt.traxler [at] imsag.com (E-mail)
+41 (0)44 732 20 81
Daniel Walder
Daniel Walder
Technischer Serviceleiter Serie 4 + Servicetechniker
daniel.walder [at] imsag.com (E-mail)
+41 (0)44 732 20 81
Selina Schmid
Ersatzteile Digital
selina.schmid [at] imsag.com (E-mail)
+41 (0)44 732 22 64
Roland Frei
Stv. Geschäftsführer, Bereichsleiter Konventioneller Druck
roland.frei [at] imsag.com (E-mail)
+41 (0)44 732 20 84
Rudolf Schmid
Ersatzteile Offset, Labels, Packaging, Fotolabor
rudolf.schmid [at] imsag.com (E-mail)
+41 (0)44 732 22 75
Robert Brenn
Servicetechniker
robert.brenn [at] imsag.com (E-mail)
+41 (0)44 732 22 78
Tobias Widmer
Servicetechniker
tobias.widmer [at] imsag.com (E-mail)
+41 (0)44 732 22 78
Noemi Haller
Dispatching Offset, Packaging, Labels, Fotolabor
+41 (0)44 732 22 78
Stefanie Leuenberger
Dispatching & Ersatzteile Coding
stefanie.leuenberger [at] imsag.com (E-mail)
+41(0) 44 732 20 83
Selina Schmid
Selina Schmid
Serviceleiterin Coding
selina.schmid [at] imsag.com (E-mail)
+41 (0)44 732 22 64
Bruno Müller
Servicetechniker
bruno.mueller [at] imsag.com (E-mail)
+41 (0)44 732 20 80
Bernard Sigrist
Servicetechniker
bernard.sigrist [at] imsag.com (E-mail)
+41 (0)44 732 20 80
Jiri Vostradovsky
Servicetechniker
jiri.vostradovsky [at] imsag.com (E-mail)
+41 (0)44 732 20 80
Martin Imfeld
Martin Imfeld
Servicetechniker
martin.imfeld [at] imsag.com (E-mail)
+41(0) 44 732 20 83
Markus Binder
Serviceleiter HP Indigo /3D
markus.binder [at] imsag.com (E-mail)
+41 (0)44 732 20 81
David Reusser
Servicetechniker
david.reusser [at] imsag.com (E-mail)
+41 (0)44 732 22 78
Roland Frei
Stv. Geschäftsführer, Bereichsleiter Konventioneller Druck
roland.frei [at] imsag.com (E-mail)
+41 (0)44 732 20 84
Rudolf Schmid
Ersatzteile Offset, Labels, Packaging, Fotolabor
rudolf.schmid [at] imsag.com (E-mail)
+41 (0)44 732 22 75
Robert Brenn
Servicetechniker
robert.brenn [at] imsag.com (E-mail)
+41 (0)44 732 22 78
Noemi Haller
Dispatching Offset, Packaging, Labels, Fotolabor
+41 (0)44 732 22 78
Roland Frei
Stv. Geschäftsführer, Bereichsleiter Konventioneller Druck
roland.frei [at] imsag.com (E-mail)
+41 (0)44 732 20 84
Hamim Suleman
Product Engineer Kelva
hamim.suleman [at] kelva.com (E-mail)
+41 (0)44 732 22 74
Velibor Novakovic
Production Manager Kelva
velibor.novakovic [at] imsag.com (E-mail)
+41 (0)44 732 20 84
Claudia Jori
Administration Kelva
claudia.jori [at] imsag.com (E-mail)
+41 (0)44 732 22 72
Kurt Kupferschmid
Administration Kelva
kurt.kupferschmid [at] imsag.com (E-mail)
+41 (0)44 732 22 74
Paul Nord
Sales Director (West) Kelva
paul.nord [at] kelva.com (E-mail)
+41 (0)44 732 20 84
Ralf Schüssler
Area Sales Manager (Europe) Kelva
ralf.schuessler [at] kelva.com (E-mail)
+41 (0)44 732 20 84
Krister Svensson
Area Sales Manager (East) Kelva
krister.svensson [at] kelva.com (E-mail)
+41 (0)44 732 20 84
Carlo Tiben
Supervisor/Sales Kelva
carlo.tiben [at] kelva.com (E-mail)
+41 (0)44 732 20 84
Marie Närvik
Sales Coordinator Kelva
marie.narvik [at] kelva.com (E-mail)
+41 (0)44 732 20 84
Annika Wigren
Design Engineer
annika.wigren [at] kelva.com (E-mail)
+41 (0)44 732 20 84
Sven Bänziger
Verkaufsleiter HP Indigo Commercial
sven.baenziger [at] chromos.ch (E-mail)
Adrian Meyer
Bereichsleiter Digital, Bogenoffsetdruckmaschinen, LFP + Supplies
adrian.meyer [at] chromos.ch (E-mail)
Maik Mathis
Verkauf HP Indigo Commercial, Schweiz
maik.mathis [at] chromos.ch (E-mail)
Markus Konz
Verkauf HP Indigo Industrial, Schweiz + Österreich
markus.konz [at] chromos.ch (E-mail)
Werner Schmiedicke
Verkauf HP Indigo Commercial, Österreich
werner.schmiedicke [at] chromos-austria.at (E-mail)
Guy Meyer
Anwendungstechnik
guy.meyer [at] chromos.ch (E-mail)
Georg Kinzel
Anwendungstechnik
georg.kinzel [at] chromos.ch (E-mail)
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8